Rapportformulär

    Ajaj - Arbetsskada som ligger till grund för anmälan till Arbetsmiljöverket
    Ojoj - anmälan för efterenhetsåterkoppling internt, om någon vara nära på att hända... Tänk om detta.... För att vi skall lära av varandra.