Koldioxidinfångning

Det råder vetenskaplig konsensus om, att mänsklighetens utsläpp av fossilbaserad koldioxid påverkar klimatet. Därför pågår ansträngningar för att fånga in koldioxid där den produceras i industrin, och lagra den. Men varför inte fånga in koldioxid från biobränsleförbränning, och därmed inte bara bli koldioxidneutrala, utan till och med en koldioxidsänka? Stockholm Exergi har i det syftet beslutat att låta genomföra en så kallad FEED (Front-End Engineering Design) med en extern leverantör, för att komma fram till lösning och kostnad för att fånga in koldioxiden från en biopanna i Värtahamnen. Man räknar med att kunna fånga in 800,000 ton koldioxid per år. Sedan tidigare har Stockholm Exergi en mindre forskningsanläggning för syftet.

För att frånskilja koldioxiden från rökgasen, behandlas rökgasen i en kemisk process med kaliumkarbonat i två stora kolonner och diverse andra processkomponenter. Gasen renas också från kvicksilver. Den separerade koldioxiden kyls sedan ned under förhöjt tryck, och mellanlagras som vätska i Värtahamnen. Därifrån fraktar för syftet byggda fartyg den flytande koldioxiden till slutförvar i utrangerade olja- och gaskällor under havet.

Det är planerat, att varm idrifttagning av anläggningen skall utföras under hösten 2025.
WiseGate har fått förtroendet att bidraga till detta viktiga projekt, med Einar Zettergren som delprojektledare för Automation. Såsom brukligt vid arbete för anläggningsägaren, innefattar arbetet att ge leverantörer rätt förutsättningar för sina insatser, och att kontrollera att leveranserna håller rätt nivå och teknisk kvalitet. Även intern koordinering med intressenter inom drift och teknik, och mellan övriga tekniska discipliner inom projektet, ingår.