Testbädd, framtidens E-Mobilitet

Miljön och klimatet står ständigt i fokus, hur skall vi lyckas kombinera vårt sätt att leva med en hållbar resursanvändning. Mängder av utmaningar som måste lösas för att undvika de klimatförändringar som riskerar att ge oanade konsekvenser för hela vår planet. Inom transportsektorn pratas det om olika lösningar för att lämna fossilbaserade drivmedel och istället elektrifiera – helt enkelt att använda elektricitet som drivmedel.

Under 2023 kommer ett testcenter bestående av tre nya anläggningar för forskning och testning inom elektromobilitet att öppnas i Sverige. Just nu byggs det för fullt i Göteborg (vid Säve flygplats), Borås (på Rise område) och Nykvarn. Dessa centers skall ge nya möjligheter för olika aktörer inom flera branscher att testa och utveckla både enstaka komponenter och hela fordon. Det kan handla om traditionella fordon såsom personbilar, bussar och lastbilar, men även inom flygindustrin och den maritima sektorn pågår just nu mycket utveckling inom E-mobilitet.

Testcentret på Säve ägs och drivs av SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory) som är ett samägt bolag mellan Rise och Chalmers. Finansieringen sker till stor del genom ett statligt stöd från Energimyndigheten. Förhoppningen och syftet med satsningen är att skapa en plattform för utveckling och testning av bland annat batterier, laddning, elmotorer, drivlinor och hela elfordon. En plattform där såväl företag som forskare från universitet, högskolor och forskningsinstitut kan mötas i samarbete med både små och stora företag för att skapa framtidens elfordon.

WiseGate är en aktiv partner i projektet genom Jakob Edstrand som är delprojektledare för NVH-testriggen (Noise Vibration Harshness) vid anläggningen i Göteborg. NVH-riggen är ett ”avvibbrerat ekofritt rum” som är vibrationsmässigt avskiljt från sin omgivning. Utanför själva testkammaren finns två dynamometrar som synkront eller individuellt kan accelerera eller bromsa ett testobjekt för att simulera olika belastningsfall eller testprogram. Inuti riggen mäts med hög precision ljud och vibrationer från testobjektet, vilket är viktigt under utvecklings- och verifieringtester.

Uppdraget består rent praktiskt i att samordna och driva aktuella frågor med riggleverantör, projektledning och fastighetsbyggare i en tajt tidsplan där både fastighet och rigg projekteras och byggs samtidigt. 

Vi på WiseGate är stolta över att vara en del av SEEL och därmed en del i framtidens E-mobilitet. 

Läs mer om projektet här: SEEL