Håkan Sträng – civilingenjör Elkraft

Allt nytt är roligt! Eftersom jag lätt blir uttråkad passar ett litet teknikföretag i ständig rörelse mig perfekt. På WiseGate är man inte en rad i en lista utan en viktig del i det lilla bolaget, något som jag uppskattar och som ständigt ger upphov till massa idéer, vissa till och med bra! 

Specialiserad på högspänning och systemlösningar får jag ofta uppdrag som projektledare för elinfrastruktur såväl hos producenter som hos konsumenter. Det får dock inte vara långt till tekniken, då blir det lätt tråkigt. Roligast blir det när jag får kombinera mitt tekniska kunnande med utredande eller utbildande uppdrag. Som när ett komplicerat fel måste kartläggas och åtgärdas. Eller när ett företag behöver stöd i att utvärdera kommande investeringar och risker inom energisektorn.

Av bolagets 6år har jag varit med 5. År där jag varit projektledare/ingenjör för ställverk, luftledningar, turbinbyte, skyddsystem, DCS-byte, produktutveckling mm. Hittills har jag arbetat i tre världsdelar och erhållit patent i lika många. Jag har genom åren också varit handledare till många av våra ex-jobbare, en uppgift som tilltalar mig, då studenternas engagemang och energi verkligen sätter ens kunskaper och arbetsförmåga på prov.