Marie Magri – Senior Elkonstruktör

”Jag uppskattar att företaget lägger stor vikt vid att uppdragen skall vara intressanta och utvecklande för mig som anställd. Något som också är viktigt för mig är att det finns snabba och tydliga kontaktvägar inom företaget av experter inom andra områden än det jag själv kan. Att det dessutom är väldigt trevlig och familjär stämning gör att det är lätt att trivas här.”