Michael Klein – energiingenjör

Som energiingenjör är det både intressant och viktigt att följa vad som sker på energiförsörjningsfronten, såväl ur tekniskt och samhällsekonomiskt som ur politiskt perspektiv.

Detta då tillgång till elkraft och annan energi i tillräcklig mängd av rätt kvalité dygnet runt, året runt till konkurrenskraftiga priser är mycket viktigt idag med det samhälle vi har idag och vill ha även i framtiden.
Som konsulter bistår vi med kunskap och kompetens till våra uppdragsgivare i de uppgifter vi får att utveckla och lösa.  Vi står även till förfogande för våra folkvalda beslutsfattare att bistå dem med expertis i att utveckla den energiomfattande infrastrukturen så att den kan svara upp mot den samhällsutveckling vi har idag och kommer att ha i framtiden.