Projekt

Vi på WiseGate är involverade i en rad projekt. Ibland som en helhetslösning mot kund där vi ansvarar den tekniska helheten, ekonomi, införande, testningen och dokumentation. Men minst lika ofta är vi en delmängd inom ett projekt. En projektledare, en specialist, granskare, konstruktör osv. Nedan finner du ett axplock av vad som pågår just nu inom WiseGate.