Vårt erbjudande

Våra leveranser är riktade mot bland annat Energi, Industri och Infrastruktur, med uppdrag inom elkraft, elsystem, I&C, rör, mek, process, projektledning med mera. Inom varje disciplin kan vi erbjuda såväl juniora som specialiserade resurser, allt beroende på uppdragets och våra kunders behov.

Vi finns fysiskt på flera olika platser i landet, och kan erbjuda ett väl utbyggt nätverk av underleverantörer.

Consulting

Våra konsulter arbetar tätt ihop med våra kunders medarbetare, ofta ute på plats hos kunden. Vanligtvis engageras vi för att utveckla en funktion eller för att lösa specifika problem, men vi kan även vara en resursförstärkning i organisationen. Som konsult på WiseGate ges du möjlighet att kombinera kundnära arbetsuppgifter med stort kunskapsnätverk i ryggen.

Management

Förutsättningar kan förändras snabbt, och en organisation behöver ibland nytt ledarskap – tillfälligt eller mer långsiktigt. WiseGate tillhandahåller ledarskapstjänster för projekt, interimslösningar i linjeorganisation eller stöd vid organisationsförändringar. Vanligtvis hanterar våra medarbetare tekniska projekt av varierande omfattning och storlek. Tack vare vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda resurser för såväl det mindre bolaget som större internationella projekt.

Engineering

På något av våra projektkontor tar vi fram färdiga lösningar till våra kunder. Exempelvis funktionslösningar, konstruktioner, eller olika typer av fördjupande studier och analyser. Vi står i ständig kontakt med vår kund för att tillgodose löpande behov och för att svara mot dynamiska förändringar i omgivningen. Vi utför även dessa tjänster på plats inom befintlig linjeorganisation. Starkast är vi inom mekanisk konstruktion, processteknik, rörkonstruktion samt eldesign, konstruktion, byggnation och driftsättning.

Specialists

Ibland krävs det lite mera. WiseGate kan bidra med experter och specialister inom elsystem och automation. Vi agerar second opinion, utredare, granskare och kan utarbeta specifika lösningsförslag vid komplexa och annorlunda frågeställningar.

Vi letar hela tiden efter nya kompetenta medarbetare. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss:    Härmed accepterar jag WiseGates integritetspolicy