Vårt nätverk

WiseGate är en del av Netgroup Energy

NetGroup Energy grundades 2014, och är en sammanslutning av specialiserade konsultbolag inom olika teknikområden som kompletterar varandra och utgör en helhet. Som en del i detta samarbete breddar vi vår kompetens och får resurserna att genomföra helhetsåtaganden inom svensk energiindustri.

NetGroup Energy kombinerar det mindre företagets effektiva och kreativa organisation med det stora företagets möjligheter till stora åtaganden. Med fokus på partnerskap och långsiktighet tillvaratar vi möjligheten till inbördes kompetensväxling och kompetensöverföring och återanvänder smarta lösningar.

NetGroup Energy har ca 500 ingenjörer varav ett 100-tal med kompetens inom kärnkraft.

Vi är redan väl etablerade som företag i branschen, bland annat som A-leverantörer till Vattenfall, och fortsätter etablera oss på bred front till såväl större som mindre kunder. Här kan du läsa mer om Netgroup Energy.

 

 

Bli en del av något större med oss

Vår värld är i ständig förändring och vi stärker oss i branschen genom samarbete och partnerskap. Projekt har en tydlig start och ett tydligt avslut. Ibland är projekt stora, ibland mindre. Visa av oss vill arbeta i egen regi och andra i team. Oavsett hur du vill arbeta är du välkommen att bli en del av våra tekniska team.

Vi söker ständigt nya partners inom El, Automation, Instrumentering, rör, mek samt teknisk projektledning. Vi på WiseGate värdesätter högt tekniskt kunnande med personliga relationer med våra partners. Vi är ett litet bolag där du som expert får lov att göra stor skillnad.

Välkommen ombord!

Ansvarig för U.E. – Nätverk: Michael Augustsson