Vi stödjer Ukraina!

Vi stödjer Radiohjälpen! På lördag har vi alla vår jobbmobiler igång, igång för att stödja Radiohjälpens insamling. Vi uppmanar Er att göra det samma!