WiseGate Förklarar:
Elsystemet och framtiden

Dagligen slår energimarknaden prisrekord, vi får lära oss nya begrepp som roterande bortkoppling och nätvärn. Hur illa är situationen egentligen? Vad kan vi förvänta oss kommande vinter och år? Vad kan vi göra och vad görs? Frågorna är många, därför känns vår årliga energiföreläsning mer aktuell än någonsin.

Den 27/10 bjöd WiseGate Consulting in till föreläsning kring El-situationen. Föreläsningen  gör ett avstamp i en nulägesbild för att sedan titta lite närmre på möjliga åtgärder, såväl planerade som möjliga. Vi skall försöka kondensera ned de senaste rapporterna till ett sammanhang som är till nytta för såväl dig som privatperson som företag. Tonvikten placeras kring södra Sverige (SE3 & SE4), men hela Skandinavien och Europa är inkluderat i rapportunderlaget.


– Här kan du se förra årets energiseminarium –